"Let's your Futures Bright"

Notices

WhatsApp Image 2023-06-13 at 22.37.55
अमर स्पन्दन भित्तेपत्रिका २०८० अङ्क १ जेठ २६ शुक्रबार
cropped-minduka-photoshop-logo.jpg
का स मु फाराम
सहभागी हुने सम्बन्धमा सुचना
सहभागी हुने सम्बन्धमा सुचना
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धमा सुचना
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धमा सुचना
अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय कक्षा ११ मा भर्ना खुल्यो
अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय कक्षा ११ मा भर्ना खुल्यो
तमु लोसारको सुभकामना
तमु लोसारको सुभकामना