"Let's your Futures Bright"

महाशिवरात्रीको शुभकामना ।।

Latest News

वार्षिक नतिजा प्रकाशन २०८० ।
कक्षा ११ को वार्षिक रुटीङ ।
चमेना गृहको लागि दरभाउ पेश सम्बन्धी सूचना ।
सिद्धलेक गाउँपालिका स्तरिय द्धितिय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड कार्यक्रम २०८० ।
शिक्षक आवश्यकता ।।
हार्दिक बधाई ।।।