"Let's your Futures Bright"

Heartfelt Condolence

Heartfelt Condolences to our student Srijana Shrestha of grade two who was completely disable since her childhood. May her departed soul rest peace in heaven.

Latest News

वार्षिक नतिजा प्रकाशन २०८० ।
कक्षा ११ को वार्षिक रुटीङ ।
महाशिवरात्रीको शुभकामना ।।
चमेना गृहको लागि दरभाउ पेश सम्बन्धी सूचना ।
सिद्धलेक गाउँपालिका स्तरिय द्धितिय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड कार्यक्रम २०८० ।
शिक्षक आवश्यकता ।।